Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Giải pháp và Dịch vụ

Hệ thống lưu trữ được thiết kế và thi công dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, sử dụng công nghệ ...

Cơ sở hạ tầng DataCenter sẽ bao gồm những yếu tố sau:Hệ thống sàn nâng, vách ngăn chống cháy.Hệ thống chống sét ...

Truyền thông hợp nhất (Unified Communications hay UC) là thuật ngữ để chỉ đến môi trường hợp nhất dùng cho kết nối ...