Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi:

 

Picture2

 

  • Niềm tin, cam kết: Niềm tin khởi đầu tất cả. Tạo niềm tin nhân viên, khách hàng, đối tác. Cam kết chất lượng, cam kết bảo mật thông tin khách hàng.
  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty, đối tác, khách hàng. Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Sáng tạo: Chân Chính coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm.
  • Chuyên nghiệp: Xây dựng nguồn nhần lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà quản lý giỏi,  quy trình quản lý chất lượng hiệu quả, thống nhất và luôn được cải tiến đáp ứng nhu cầu cao nhất của thị trường.
  • Chính trực: liêm chính, trung thực trong các ứng xử và trong các giao dịch.
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác
  • Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, đạo đức ứng xử và quy chế, nội quy của công ty.
  • Tinh thần đồng đội: Nhân viên cùng cố gắng, phát triển, hỗ trợ làm việc, tạo môi trường làm việc, vui chơi lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất giúp nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân.