Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Lĩnh vực hoạt động

    Công ty Tin học và Thương mại Chân Chính chuyên thực hiện và triển khai các dự án trong các lĩnh vực sau:

 

         I.  Xây dựng triển khai, lắp đặt thiết bị và di dời hạ tầng Data Center

         II. Bảo mật và an toàn thông tin

         III. Cung cấp, tư vấn giải pháp thiết bị và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin

         IV. Sửa chữa và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin.