Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Nhân sự

    Thành công của Chân Chính có được ngày hôm nay là do sự đóng góp không ngừng của tất cả Cán bộ nhân viên trong Công ty. Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã xem nhân sự là nguồn lực chính, là yếu tố cốt lõi tạo nên sự vững mạnh của doanh nghiệp. Vì vậy, Chân Chính đã luôn đầu tư vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý mà còn chú trọng nâng cao ý thức phát triển khả năng toàn diện.

Nhân sự công ty Tin học và Thương mại Chân Chính

Đội ngũ quản lý điều hành

   Đội ngũ quản lý của Chân Chính có nhiều kinh nghiệm, giỏi quản lý đã dẫn dắt Chân Chính thành công, vững mạnh trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Nhân sự công ty Tin học và Thương mại Chân Chính

Đội ngũ kỹ sư

   Đội ngũ kỹ sư của Chân Chính sở hữu các chứng chỉ xác nhận năng lực từ các hãng công nghệ danh tiếng trên thế giới như IBM, Microsoft, HP, Cisco, VMware...với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực sau:

  • Xây dựng DataCenter
  • Di dời DataCenter
  • Bảo mật và an toàn thông tin
  • Xây dựng hạ tầng CNTT và tích hợp hệ thống
  • Sửa chữa và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin.