Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Phát triển phần mềm - Software

Chân Chính cung cấp các giải pháp dịch vụ  phục vụ nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực : hành chính Nhà Nước, Tài chính ngân hàng, chứng khoán, y tế, giáo dục, giao thông...

Trong tình hình kinh tế hiện nay, hai giải pháp chính mà Chân Chính tập trung phát triển: Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP và Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.....