Click

HOTLINE

(08) 3526 1234 ext 135

Văn hóa công ty

Văn hóa công ty Tin học Chân Chính

Văn hóa công ty

Nhân viên Chân Chính coi công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, các thành viên sống, làm việc, hỗ trợ nhau cùng phát triển, khơi nguồn nhiệt huyết, đam mê và sáng tạo đưa Chân Chính trở thành doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng doanh nghiệp tại Việt nam, khu vực và quốc tế.